De Naturals Bait Range stelt de visser in staat om van nature voorkomende voedselproducten in een handig formaat aan te bieden, waaronder Pellets, Powderz, Dried, Hidra, Glugs, Boilies, Squabs and Pastes.

Met de Naturals-reeks kunt u de vis iets aanbieden dat hij wil en weet hij dat hij moet eten om te overleven in de natuur door middel van evolutie. Door het identificeren van deze geaccepteerde wensen, bevat ons natuurlijk aas verschillende niveaus van alle noodzakelijke eiwitten, voedingsstoffen, aminozuren en stimulerende middelen om ervoor te zorgen dat de vissen ze gretig zullen voeden, gezond gewicht zullen bereiken – en betrapt worden!

The Naturals Bait Range enables the angler to offer naturally occurring food products in a convenient format including Pellets, Powderz, Dried, Hidra, Glugs, Boilies, Squabs and Pastes.

The Naturals Range allows you to offer the fish something that it wants and knows it needs to eat to survive in nature through evolution. By identifying these accepted wants, our Natural baits contains varying levels of all the necessary proteins, nutrients, amino acids and stimulants to ensure that the fish will avidly feed on them, gain healthy weight – and get caught!

Selecteer een Afleverpunt